Vi har kompetens inom många områden:

Deltar i produktutveckling med tillverkningskompetens
Tillverkning av prototyper och delar till prototyper
Hanterar dxf och step filer, löser mekaniska problem med hjälp av cad
Utformar tekniska lösningar i dialog med kunder
Tillverkar efter kundens ritningsunderlag och specifikationer
Från enstyckstillverkning till serier (upp till 10.000 detaljer per ordertillfälle)
Projekt, tillverkning och montage (vi har heta arbeten och andra nödvändiga licenser)
Även montage av specialutrustning
Montageyta med 2 tons lyftkapacitet
Rostfria arbeten
Arbeten i vanligt stål, galvat, koppar, aluminium, plast
Från små maskindetaljer med höga precisionskrav till stora metallkonstruktioner
Maskinbearbetning (svarv, fräs, stans, press, gängmaskin)
Plåtarbeten, tunnplåt och upp till 12mm (klippning, bockning, gradning, hörnklippning)
CNC-styrd stans
CNC-styrd kantbockningsmaskin
Vattenskärning ombesörjes genom lokal partner
Svetsning med pinne, TIG, MIG, MAG, punktsvetsning, bultsvetsning
Rörbockning
Planslipning
Mätplats och mätutrustning
Glas- och sandblästring av detaljer
Härdugn upp till 1050°C
Ombesörjer de flesta former av ytbehandling via samarbete med lokala företag
Ca 1700 m2 Verkstad, lager och kontor
Omfattande lager vad gäller stål, rostfritt, syrafast, eldhärdigt och fästelement A4
CNC-styrd trådbockningsmaskin som arbetar i 3 dimensioner.